Fotosoutěž 2021 - podmínky

Pořadatel

Pořadatelem fotosoutěže je Kulturní centrum města Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČO: 00241181 DIČ: CZ00241181

Téma / název fotosoutěže

DOBŘICHOVICE VAŠÍM OBJEKTIVEM

Termín

Fotosoutěž bude probíhat od 2. února 2021 do 15. května 2021. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat fotografie a přihlášky.

Vyhlášení proběhne během června 2021.

Účastníci fotosoutěže / kategorie

Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.

Účastnící budou rozděleni do kategorií podle věku, každá kategorie bude vyhodnocena samostatně.

 • 1. kategorie … 0 – 12 let
 • 2. kategorie … 13 – 18 let
 • 3. kategorie … 18 +

Počet snímků

Každý účastník může do soutěže přihlásit max. 3 fotografie.

Technická specifikace soutěžních fotografií

 • formát souborů: JPG
 • formát / poměr stran fotografie: libovolný (na výšku, na šířku, čtverec, panorama)
 • minimální velikost / rozlišení: ~6 Mpix (delší strana fotografie minimálně 2560 bodů)
 • maximální velikost souboru: 20 MB
 • fotografie z mobilních telefonů / tabletů / fotoaparátů: ano, bez omezení
 • k fotografii může být připojen název (max. 30 znaků) a příběh (max. 500 znaků)

Fotografie, které nesplní výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže přijaty.

Přihlášení do fotosoutěže

Do fotosoutěže je možné se přihlásit vyplněním formuláře přihlášky a nahráním fotografií.

U dětí do 15 let je nutný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, viz přihláška.

Fotografie přijaté do soutěže budou průběžně prezentovány na webu www.kcdobrichovice.cz a sociálních sítích města Dobřichovice.

Hodnocení fotografií / porota

Fotografie budou hodnoceny / bodovány odbornou porotou ve složení:

 • Mgr. Jan Neubert /fotograf/
 • Tom Zástěra /fotograf/
 • Petra Klačková /fotografka/
 • Lukáš Váňa /IT/
 • RNDr. Jana Hrkalová /ředitelka gymnázia Oty Pavla a zakladatelka Photobase – vzdělávací projekt v oblasti digitální fotografie pro studenty a pedagogy v ČR/

 

U každé soutěžní fotografie porota provede anonymní bodové hodnocení a následně budou v každé kategorii vyhlášeni 3 účastníci, jejichž fotografie získala nejvyšší počet bodů. V případě, že více fotografií získá stejný počet bodů, bude o pořadí rozhodovat součet bodů všech soutěžních fotografií účastníka. V případě rovnosti bodů více účastníků pak mohou být vyhlášena např. dvě první / druhá / třetí místa.

Bodové hodnocení

Námět: 0 – 50 bodů (hodnotí se zajímavost / originalita námětu / dodržení tématu)

Celkový dojem: 0 – 50 bodů (hodnotí se celkový dojem z fotografie, kompozice, barevnost a technická kvalita)

Ceny

 1. místo … poukaz na výrobu fotografie v rámu dle přání v hodnotě do 2600,- Kč
 2. místo … poukaz na výrobu fotografie v rámu dle přání v hodnotě do 1000,- Kč
 3. místo … dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč

Námitky, reklamace

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.

Vyřazení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie / účastníky, kteří nesplňují stanovené podmínky.

Souhlas účastníka

Odesláním přihlášky účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky byly použity pořadatelem na propagaci Města Dobřichovice publikováním v tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, na sociálních sítích, na propagačních materiálech a předmětech Města Dobřichovice apod.  bez nároku na honorář.

Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavě vítězných fotografií soutěže.

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie, a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku porušení této podmínky.

Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti.

Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

GDPR pro účastníky soutěže

Pokud se na fotografiích bude vyskytovat identifikovatelná podoba osob, pak jejich souhlas s uveřejněním jejich podoby si zajistí sám autor soutěžního fotografického snímku.

Kulturní centrum města Dobřichovice zajišťuje zpracování osobních údajů soutěžících v souladu s platnou legislativou a to z.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Rolovat nahoru